dot_big Referencje:


Referencje 1 Referencje 2 Referencje 3 Referencje 4 Referencje 5 Referencje 6 Referencje 7 Referencje 8 Referencje 9 Referencje 10 Referencje 11 Referencje 12 Referencje 13 Referencje 14 Referencje 15 Referencje 16 Referencje 17 Referencje 18 Referencje 19 Referencje 20 Referencje 21 Referencje 22 Referencje 23 Referencje 24 Referencje 25 Referencje 26 Referencje 27 Referencje 28 Referencje 29

dot_big Galeria zdjęć:


Zdjecie1 Zdjecie2 Zdjecie10 Zdjecie11 Zdjecie3 Zdjecie4 Zdjecie12 Zdjecie13 Zdjecie5 Zdjecie6 Zdjecie7 Zdjecie14 Zdjecie15 Zdjecie8 Zdjecie16 Zdjecie17 Zdjecie18 Zdjecie9 Zdjecie19 Zdjecie20 Zdjecie21 Zdjecie22 Zdjecie23

dot_big Certyfikaty


Certyfikat IQNet Certyfikat ISO

dot_big O nas


Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Budowlanych "ABBUD"

Buildmann zgłasza szeroką ofertę współpracy w zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych budownictwa. Jesteśmy firmą działającą od roku 1988. W 1993 roku rozszerzyliśmy działalność w obszarze budownictwa ekologicznego specjalizując się w budowie i produkcji przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Nasza firma specjalizuje się

w wykonawstwie robót budowlanych i projektowaniu. Prace remontowe wykonujemy kompleksowo, łącznie z robotami instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, średnio 80 osób, posiadających duże doświadczenie w budownictwie przemysłowym i ogólnym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Posiadamy własne, pełne usprzętowienie do prowadzenia robót budowlanych.
Przez bezpośrednie zarządzanie, przy posiadaniu odpowiedniego przygotowania technicznego i praktyki, zapewniamy sprawną i elastyczną działalność spółki z pełną kontrolą techniczną prowadzonych robót.

Jednoczenie oświadczamy,

że nasze przedsiębiorstwo posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotów umowy. Nasze przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W 1992 roku „ABBUD" otrzymał rekomendacje Oddziału Warszawskiego P.Z.I.iT.B oraz szereg rekomendacji od naszych zleceniodawców. Licząc na owocną współpracę pozostajemy do Państwa dyspozycji!.

 
Copyright (c) Abbud 2007 Strony internetowe foxbit.pl
O nas | Urządzenia Biometryczne | Pompy | Budowlanka | Kontakt